תקנון האתר

כללי:

בכל מקום בתקנון משתמשים בלשון זכר והכוונה היא גם למין נקבה.

אתר האינטרנט לרקוד מהלב https://www.levdance.co.il , משמש למסחר אלקטרוני לרכישת כרטיסים ו/או שוברים לסדנאות ריקוד, שיעורי ריקוד ומסיבות ריקוד לציבור בישראל.

המבצעים וההנחות המפורסמות באתר הינן לרכישה דרך האתר בלבד!

מכירות:

הקנייה באתר היא רגילה ואישית, כל המחירים כוללים מע"מ, על בסיס זמינות האירועים והפעילויות לרבות, סדנאות, שיעורי ריקוד ונשפי ריקוד המאורגנים על ידי לרקוד מהלב.

על המשתמש באתר להיות בגיר (בן 18 ומעלה) ובאישורו את התקנון הוא מצהיר כך.

על המשתמש להיות בעל ת.ז ישראלית בתוקף או תאגיד רשום מורשה בישראל.

בתשלום בכרטיס אשראי או אפליקציה המתבססת על כך, על המשתמש להיות בעל הכרטיס.

על המשתמש להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל.

מדיניות פרטיות:

האתר לא יעשה כל שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים בו, ולא יעבירם לצד שלישי, רישום פרטי המשתמשים מתבצע לצורך תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה, וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

הגבלת גיל

על המשתמש באתר להיות בגיר (בן 18 ומעלה) ובאישורו את התקנון הוא מצהיר כך.

מדיניות אספקת מוצרים

תוקף שוברים שיירכשו באתר יהיה בהתאם לדין ובכל מקרה לא פחות מ 24 חודשים, כאשר תוקף השובר יצוין בתנאי השובר הרלוונטי.

אחריות למוצרים/שירותים:

באחריות לרקוד מהלב לקיים את הסדנא/שיעור/נשף בהתאם לפרסום ובמועד המסוכם בסטודיו לרקוד מהלב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סטודיו לרקוד מהלב, מנהליו, עובדיו, נציגיו וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות.

ביטול עסקה

לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה להפקת האירוע או דרך עמוד ביטול עסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל levdance@gmail.com ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.

תוספת של המוכר למדיניות הביטולים:

מדיניות ביטול כרטיסים

  1. תשלום באתר הינו בכרטיסי אשראי ובתשלום אחד
  2. אין אפשרות להחליף כרטיסים שנרכשו באתר בכרטיסים למופע/אירוע אחר.
  3. יש להציג את אישור הרכישה שקיבלת למייל ביום הרכישה או לחילופין תעודה מזהה שבאמצעותה בוצעה ההזמנה
  4. מדיניות הביטולים- הביטול יעשה תוך 14 ימי עבודה מביצוע העסקה ו/או עד 7 ימי עבודה לפני יום המופע/אירוע. ע"פ חוק הגנת הצרכן עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן" כלומר 7 ימים לפני שהמופע מתקיים ו/ או 14 יום מביצוע העסקה
  5. לא ניתן לבטל כרטיסים לאחר שנמכרו כל הכרטיסים למופע/אירוע.
  6. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.
  7. דמי ביטול- במקרה של ביטול בהתאם לסעיף 4 לתקנון, יחוייב הלקוח בדמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 10% ממחיר העסקה, או ב-100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. בקשת הביטול תתבצע טלפונית או במייל בלבד והזיכוי יבוצע בתוך 10 ימי עסקים.
  8. במקרה של אי הגעה לאירוע מכל סיבה שהיא לא יינתן זיכוי כספי.

 

 

 

שירות לקוחות:

לכל מידע נוסף על המפורסם באתר, על מוצריו והשירותים הניתנים בו, יש לפנות לשירות לקוחות בטלפון: 052-2235941 או בדוא"ל: levdance@gmail.com